Pracownicy a prawo

Każdy z nas, zyskując zatrudnienie w jakimkolwiek przedsiębiorstwie, otrzymuje w pakiecie prawa pracownika. Jest to zbiór praw, które mu przysługują i które jednocześnie są obowiązkami pracodawcy. Nieprzestrzeganie ich może wiązać się z poważnymi sankcjami. Wśród tych praw znajdują się między innymi kwestie urlopowe, możliwość wzięcia urlopu macierzyńskiego, zasad traktowania pracownika przez przełożonego, zwolnień chorobowych i wielu innych. Niejednokrotnie znajomość prawa pracy jest dla nas niezwykle przydatna. Nie wszyscy pracodawcy bowiem uwzględniają jego obecność w warunkach zatrudnienia i często przekraczają swoje granice licząc na to, że nieznajomość swoich praw przez pracownika, przyniesie im korzyść. Prawo pracy nie jest jednak synonimem ani nawet fragmentem kodeksu karnego. Istnieją jednak wykroczenia w zakresie działań pracodawcy, które podlegają pod ten kodeks. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do wytycznych prawa pracy, lub nie reguluje kwestii ubezpieczeniowych, grozi mu grzywna lub pozbawienie wolności, nawet do 2 lat. Ta sama sytuacja dotyczy go, gdy uporczywie, oraz złośliwie nie przestrzega praw pracownika. Dotyczy to zwłaszcza mobbingu, który stanowi dość głośny problem.

Dodaj komentarz