Co to jest prawo karne

Z definicji prawo karne to  zbiór różnego rodzaju przepisów, które wprowadzają normy dotyczące pełnej odpowiedzialności karnej, która spoczywa na człowieku w momencie popełnienia czynów znajdujących się pod groźbą kary o charakterze kryminalnym. Na liście działań mieszczących się w tym zakresie znajduje się wiele przewinień, takich jak kradzieże, napaści, pobicia, włamania i morderstwa. To jednak nie jedyne poczynania za które czeka nas rozprawa sądowa, lub mandat karny. Znajdują się wśród nich także oszustwa podatkowe, wyłudzenia i zatajenia względem Urzędów Państwowych. Do źródeł przepisów prawa karnego, które obowiązują w naszym państwie, należą kodeks karny, oraz kodeks postępowania karnego. W przypadku prawa skarbowego, regulacje prawne zamieszczone są w kodeksie karnym skarbowym. Istnieje również podział prawa karnego, obejmujący prawo wykroczeń, obejmujące niewielkie działania przeciwko prawu, oraz  prawo sensu stricte, które dotyczy ciężkich przewinień, za które w większości przypadków grozi kara więzienia.

Dodaj komentarz